Olivový olej nabízí jedinečnou kardiovaskulární ochranu

Olivový olej nabízí jedinečnou kardiovaskulární ochranu

 

 

Olivový olej byl označen jako hlavní zdroj kardiovaskulárních přínosů spojených s dlouhodobou středomořskou dietou. Nedávná studie zdravé populace Středomoří ukázala, že spotřeba olivového oleje představuje až 44% snížení kardiovaskulárních úmrtí ve srovnání s těmi, kteří nepoužívali olivový olej.

Věděli jste však, že pokud nekonzumujete správný druh nebo množství olivového oleje, možná nebudete mít vůbec žádný užitek?

Je tomu tak proto, že různé druhy olivového oleje mají různá množství polyfenolů. Přestože přínosy olivového oleje jsou historicky připisovány vysokému obsahu mononenasycených mastných kyselin, nové důkazy naznačují, že jsou to polyfenoly v olivovém oleji, které mají protizánětlivé vlastnosti,  které mohou nejvíce přispívat ke kardiovaskulárním přínosům oleje.

Bylo prokázáno, že polyfenoly olivového oleje mají přímé účinky při zlepšování krevních lipidů a endoteliálních funkcí. Jsou to účinky, které podporují zdraví tepen a normální krevní tlak. Tyto přínosy jsou navíc spojeny se sníženým rizikem infarktu, mrtvice a náhlé srdeční smrti.

Nyní, když rozumíme specifickým složkám olivového oleje, které přispívají ke kardiovaskulárnímu zdraví, dostáváme nové vědomosti o nejlepším druhu olivového oleje, který máme konzumovat, a jak často bychom jej měli konzumovat, abychom získali co největší užitek.

 

Výhodná složka olivového oleje

Celé roky se věřilo, že kardiovaskulární přínosy olivového oleje pocházejí z vysokého obsahu mononenasycených mastných kyselin. To by mělo smysl, protože olivový olej je jedním z nejvyšších v mononenasycených mastných kyselinách, především kyseliny olejové, u kterých se prokázalo, že zvyšují lipoprotein s vysokou hustotou (HDL nebo "dobrý") cholesterol a snižují lipoprotein s nízkou hustotou (LDL nebo "špatný" cholesterol)

Před deseti lety FDA dokonce připsal vysoký obsah mononenasycených mastných kyselin olivového oleje jako základní důvod vsledku studie, která ukazuje, že konzumace 2 polévkových lžic olivového oleje denně snižuje riziko koronárních onemocnění srdce.

Ale je tu neshoda. Pokud by byla kyselina olejová hlavním motorem expanzivních kardiovaskulárních přínosů olivového oleje, viděli bychom stejné výhody s jinými oleji s vysokým obsahem kyseliny olejové, jako je třeba kanolový olej. To však není pravda.

Nedávný výzkum naznačuje, že se jedná o drobné složky olivového oleje - konkrétně polyfenoly, které tvoří pouze 1-2% obsahu panenského olivového oleje - které mohou nejvíce přispívat k příznivým účinkům oleje. Výzkum objevil, že hydroxytyrosol je jedním z polyfenolů, který se vyskytuje v nejvyšším množství v olivovém oleji a prokázalo se, že má významné kardiovaskulární přínosy.

Řada studií zjistila, jak mají polyfenoly olivového oleje přímé účinky při snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění.

 

Zlepšuje lipidové profily

Jedním z hlavních způsobů, jak může olivový olej snížit kardiovaskulární riziko, je snížení celkového a LDL cholesterolu. Asi před deseti lety ve studii publikované v časopise Medical Science Monitor byli dospělým podávány dvě lžíce extra panenského olivového oleje denně po dobu šesti týdnů, došlo k průměrnému snížení celkového cholesterolu o 31,5 mg / dL a snížení o 30 mg / dL v LDL cholesterolu.  Také zaznamenali významný pokles poměru jejich celkového HDL a LDL k HDL.

Od té doby vědci našli silné klinické důkazy, že je to obsah polyfenolů v olivovém oleji, který hraje významnou roli ve schopnosti olivového oleje podporovat zdravé krevní tuky. To bylo prokázáno studií Eurolive, studie speciálně určené pro hodnocení zdravotních účinků olivového oleje.

Ve studii dávali denně zdravým mužům 25 ml olivového oleje s vysokým, středním nebo nízkým obsahem polyfenolů. Po třech týdnech konzumace vysoko-polyfenolového olivového oleje se snížila hladina oxidovaného LDL cholesterolu v průměru o 3,21 U / L, zatímco nízký polyfenol (rafinovaný) olivový olej neznižoval oxidovaný LDL.

Snížení hladiny oxidovaného LDL cholesterolu je důležité, protože oxidovaný LDL je velmi silný prediktor kardiovaskulárních příhod, jako je srdeční infarkt, i u zdánlivě zdravých jedinců. Když je LDL oxidován, může se snadno dostat do stěn tepen, což způsobí poškození tenké vnitřní výstelky tepen, která se nazývá endotel a podporuje tam záněty, což jsou počátky aterosklerózy.

Stejná studie Eurolive prokázala, že polyfenoly v olivovém oleji zvyšují užitečný HDL cholesterol. Ti, kteří užívali vysoko-polyfenolový olivový olej, zaznamenali průměrný vzestup HDL cholesterolu o 1,74 mg / dL, zatímco ti, kteří konzumovaly olivový olej se středním obsahem polyfenolů, zaznamenaly nárůst o 1,22 mg / dL a ti s olivovým olejem s nízkým obsahem polyfenolů pouze zvýšení o 0,9 mg / dL HDL cholesterolu. Na závěr nutno říct, že zvýšení HDL o 1 mg / dL bylo spojeno s 2-3% snížením rizika koronárních onemocnění srdce. Čím je obsah polyfenolů vyšší, tím větší je jeho schopnost zvyšovat hladiny HDL cholesterolu.

 

Olivový olej poskytuje významnou kardiovaskulární ochranu

Ačkoli je dlouho uznáván jako přínosná součást středomořské stravy, nový důkaz ukazuje, že olivový olej je hlavním hnacím motorem při snižování rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, včetně špatných lipidových profilů, hypertenze a endoteliální dysfunkce.

Přírodní polyfenoly v olivovém oleji, jako je hydroxytyrosol, provádějí specifické úkony, které poskytují rozsáhlou kardiovaskulární ochranu za mononenasycený tuk, který olej obsahuje. Vzhledem k tomu, že většina polyfenolů je ztracena v procesu rafinace, zvolte vysoce-polyfenolový olivový olej (panenský nebo extra panenský) spíše než rafinovaný.

Ve studiích jsou přínosy příjmu olivového oleje výrazně vyšší na horním konci příjmu, což jsou obvykle 2 polévkové lžíce denně. Tímto množstvím můžete snadno nahradit oleje , které běžně používáte.

 

Je váš HDL cholesterol správně funkční?

Zatímco většina lidí je obeznámená s důležitostí zvýšení hladiny HDL cholesterolu, méně si uvědomujeme důležitost posílení funkce HDL. Ve skutečnosti schopnost HDL snížit riziko onemocnění srdce závisí nejen na tom, kolik HDL je k dispozici, ale také na tom, jak dobře funguje. Olivový olej pomáhá zvyšovat HDL a zlepšuje jeho funkci.

Úkolem HDL je odstranit špatný cholesterol z bílých krvinek nazývaných makrofágy. Také aby bylo možné z těla vylučovat žluč a snížit tak celkový cholesterol. Tato funkce HDL se nazývá efluxní kapacita.

Klinická studie v roce 2012 zjistila, že polyfenoly olivového oleje zvyšují expresi genů, které způsobují tento proces. O dva roky později španělští vědci zveřejnili první přímý důkaz, že konzumenti olivového oleje bohatého na polyfenoly zvyšuje funkci HDL. V crossover studii, kdy dobrovolníci denně po dobu tří týdnů denně konzumovaly 25 ml olivového oleje bohatého na polyfenoly, zaznamenaly 3.05% zvýšení efluxní kapacity cholesterolu. Naproti tomu konzumace nízko-polyfenolového olivového oleje byla spojena s 2,34 % poklesem efluxní kapacity cholesterolu.

Příznivé výsledky pozorované u těch, kteří konzumují olivový olej bohatý na polyfenoly, mohou být podpořeny zvýšeným počtem polyfenolů navázaných na HDL a chrání je před oxidací. Protože oxidovaný HDL cholesterol je tužší a má nižší efluxní kapacitu.

Tato stejná studie ukázala, že dalším způsobem, jakým polyfenoly pomáhají zlepšit funkci HDL, je zvýšení velikosti částic HDL. To je výhodné, protože velké částice HDL (nazývané HDL2) mají lepší schopnost odstranit cholesterol z arteriálního plaku ve srovnání s malými částicemi HDL (HDL3) . Studie ukázala, že muži, kteří konzumovali olivový olej bohatý na polyfenoly, měli významně vyšší hladiny HDL2 a nižší hladiny HDL3.

 

Funkce endotelu

Dalším způsobem, jak olivový olej uplatňuje své prospěšné kardiovaskulární účinky, je zlepšení endoteliální funkce tepen. Endoteliální dysfunkce, počáteční krok na cestě k onemocnění koronární arterie – vedoucí k srdečnímu infarktu a mrtvice - nastane, když tepny nejsou schopny provádět funkce, které pomáhají udržovat zdravý průtok krve a normální krevní tlak.

Endoteliální dysfunkce nebyla nalezena pouze u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, ale také u pacientů s diabetem typu II, hypertenzí, obezitou, vysokým cholesterolem a metabolickým syndromem (skupina stavů zvyšujících riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetes).

V roce 2013 dvojitě zaslepené klinické studie amerických a italských vědců zjistili, že denní konzumace 30 ml olivového oleje bohatého na polyfenoly po dobu čtyř měsíců významně zlepšila endoteliální funkci u dospělých s aterosklerózou.

Vzácně olivový olej zlepšuje endoteliální funkci během pouhých dvou hodin po konzumaci. Rostlinné polyfenoly se však v krvi příliš dlouho neudrží, takže si autoři studie myslí, že složky v olivovém oleji pravděpodobně mění produkci endoteliálních modulátorů, jako je oxid dusnatý syntáza. Syntáza endotelového oxidu dusnatého je enzym, který vytváří oxid dusnatý (NO). Oxid dusnatý je ochranná molekula, která dává signál k rozšíření arterií, takže krev může protékat snadněji, čímž se snižuje krevní tlak.

Ještě více povzbudivý je důkaz, že polyfenoly v olivovém oleji mohou interagovat s dědičnou genovou poruchou endoteliální syntázy oxidu dusnatého (polymorfismus NOS3 Glu298Asp, který je rizikovým faktorem hypertenze a onemocnění koronární arterie). Zlepšují tím endoteliální funkce po jídle- takže i když je genetika proti nám, olivový olej může pomoci.

 

Tipy pro maximalizaci výhod olivového oleje

Volte extra panenský olivový olej. Olivy použité v extra panenském olivovém oleji jsou vysoce kvalitní a jsou zpracovány s větší péčí a menším průmyslem než běžný olivový olej. Obecně jsou tyto vynikající formy olivového oleje, jako je panenský a extra panenský olivový olej z prvního lisování, nejvyšší v obsahu polyfenolů - typicky 150 až 350 mg / kg olivového oleje. Při rafinování olivového oleje se ztrácí mnoho polyfenolů. Rafinovaný olivový olej má hladinu polyfenolu pouhých 2,7 mg / kg.

Vyhledejte kvalitní olivový olej. Nejvyšší kvalita olivového oleje je "extra panenský."  Přestože nedávno došlo k falšování, což způsobilo ohromné problémy producentům, stále je možnost že koupíte špatně malá. Jestli chcete, prostudujte příručku na této stránce www.extravirginity.com.

Vaříme s olivovým olejem denně. Kardiovaskulární přínosy zjištěné ve studiích byly přičítány každodennímu použití olivového oleje. Americká asociace producentů olivového oleje považuje extra panenský olivový olej za tepelně stabilní až do 210 stupňů, což pokrývá většinu vaření.

Nepovažujte používání olivového oleje za "všechno nebo nic." Výzkum ukázal postupné snížení rizika úmrtí na kardiovaskulární choroby tam, kde se zvyšuje příjem olivového oleje, ale malé množství je stále lepší než žádné.

Zvažte také doplňky s extrahovanými polyfenoly z oliv. Polyfenoly (hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein a verbascosid) extrahované z olivových rostlin mohou být také přínosné, zvláště při dietách. Jedna lžíce olivového oleje obsahuje cca 125 kalorií. Extrahované polyfenoly z oliv neobsahují žádné kalorie a někdy bývají v doplňcích v kombinaci s omega3 mastnými kyselinami.

 

Krevní tlak

Hypertenze (vysoký krevní tlak) je hlavním rizikovým faktorem koronárního srdečního onemocnění, městnavého srdečního selhání a mrtvice. Nejzajímavější zprávou o vlivu olivového oleje na krevní tlak není jen to, že pomáhá snížit hypertenzi (což dělá), ale to, že to dělá tak dobře, že u některých lidí může dojít k vysazení léků.

V roce 2000 byla v první dlouhodobé studii zkoumána účinnost konzumace stravy s vysokým obsahem extra panenského olivového oleje na krevní tlak a bylo zjištěno, že by to mohlo významně snížit požadavky na léčbu hypertenze. V této studii byl dospělým užívajícím antihypertenzivní léky, podáván olivový olej po dobu šesti měsíců. Zaznamenali 48%ní snížení dávek léků, ve srovnání s pouze 4%ním snížením dávkování antihypertenzních léků při konzumaci stravy s vysokým obsahem polynenasycených tuků ze slunečnicového oleje, který nemá stejný obsah polyfenolů jako olivový olej.

Jako dodatečný bonus, osm lidí po dietě bohaté na olivový olej bylo nakonec schopno kontrolovat hypertenzi bez jakéhokoli léku, zatímco nikdo po dietě bohaté na slunečnicový olej nebyl schopen přerušit léčbu krevního tlaku.

Nedávný výzkum pomohl odhalit alespoň část příčiny účinků olivového oleje na krevní tlak - a ukazuje se opět na obsah polyfenolů. V jednoroční studii účastníků studie PREDIMED (prevence se středomořskou dietou), která zahrnovala dospělé osoby mezi 55 až 80 lety, s vysokým rizikem onemocnění srdce, výzkumníci zjistili, že zvýšený příjem extra panenského olivového oleje v rámci středomořské stravy , vedlo k snížení krevního tlaku díky vysokému obsahu polyfenolů.

Spíše než spoléhat pouze na zprávy o spotřebě extra panenského olivového oleje účastníků (které jsou historicky nespolehlivé), vědci dokázali potvrdit příjem polyfenolů měřením celkového vylučování polyfenolů v moči. Vzhledem k tomu, že se jedná o další krok, vědci byli schopni spojit zvýšené vylučování polyfenolů (což svědčí o zvýšeném celkovém příjmu polyfenolů) se zvýšením oxidu dusnatého v plazmě, což jak bylo popsáno výše, signalizuje expanzi a relaxaci krevních cév, čímž se snižuje krevní tlak.

 

Tipy pro maximalizaci výhod olivového oleje

Přestože kardiovaskulární účinky extra panenského olivového oleje ve středomořské stravě byly dlouho připisovány především bohatému obsahu mononenasycených tuků, nyní víme, že další složky olivového oleje podporují kardiovaskulární zdraví ještě více. Následující sloučeniny z oliv jsou některé z nejdůležitějších pro vaše srdce:

Oleuropein, který pomáhá snižovat krevní tlak, bojuje proti volným radikálům a má protizánětlivé účinky. Je nejvíce obsažený v listech oliv a je dostupný jako extrakt ve formě doplňku.

Fytosterol, přítomný v extra panenském olivovém oleji a známý pro svou schopnost snižovat hladiny LDL cholesterolu v krvi tím, že narušuje vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě.

Polyfenoly, zejména hydroxytyrosol a tyrosol, ale také verbascosid, které jsou nejvíce zastoupeny v extra panenském olivovém oleji a pomáhají bojovat proti volným radikálům, snižovat krevní tlak a pomalou aterosklerózu.

 

Shrnutí

Výhody olivového oleje přicházejí nejen z jeho bohatého profilu mononenasycených mastných kyselin, ale s největší pravděpodobností z přírodních sloučenin, včetně polyfenolů, které jsou obsaženy v nerafinovaném olivovém oleji.

Studie ukázaly, že polyfenoly v olivovém oleji, včetně hydroxytyrosolu, mohou přispět ke snížení oxidace LDL cholesterolu, což pomáhá chránit před aterosklerózou. Bylo také zjištěno, že polyfenoly z olivového oleje zvyšují hladinu HDL cholesterolu a zlepšují jeho schopnost odstranit cholesterol z tepen pro transport do jater a eventuální eliminaci žlučí.

Kromě jiných kardiovaskulárních výhod se zjistilo, že olivový olej bohatý na polyfenoly zlepšuje funkci endotelu tepen, čímž se zvyšuje uvolňování oxidu dusnatého, což dává signál k uvolnění krevních cév a pomáhá snižovat krevní tlak. Výzkum také naznačuje, že pravidelný příjem vysoko-polyfenolového olivového oleje může pomoci snížit požadavky na léčbu krevního tlaku.

Vzhledem k tomu, že olivový olej je přírodní produkt, jeho obsah polyfenolů závisí na řadě faktorů, jako je věk použitých oliv, podmínky pěstování, podmínky zpracování, půda, teplota atd. Protože extra panenský olivový olej je prvním lisováním nejlepších oliv, předpokládá se, že tento typ oleje obsahuje nejvyšší obsah polyfenolů.

Osoby ochotné pečovat o své zdraví by proto měly v rámci své stravy využívat vždy extra panenský olivový olej. Vysoká účinnost polyfenolů olivového oleje je známa společnosti Life Extension a proto je nabízí v doplňcích stravy.

 

Zdroj: Lifeextension.com

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.